Το εργαστήριο βρίσκεται στο Χαιδάρι Αττικής Η αποθήκη βρίσκεται στα Μαγούλιανα Αρκαδίας